Historia de la pedagogia Waldorf

“Tot el que fem per l’infant no ho fem per al moment present, sinó per a tota la vida.” R. Steiner

La pedagogia Waldorf va ser creada per Rudolf Steiner (1861-1925)- filòsof, sociòleg i educador- quan se li va encarregar la creació d’una escola per als fills dels obrers de la fàbrica de cigarretes Waldorf Astoria a la ciutat alemanya de Stuttgart. Des d’aleshores s’han creat escoles Waldorf arreu del món. Actualment és el moviment educatiu lliure més estès arreu del món per la seva capacitat d’adaptació a les diferents cultures. Trobem més de 800 escoles i 1200 jardins d’infància repartits en 40 països dels cinc continents.

El seu model educatiu té una visió completa de l’home i busca el desenvolupament harmònic del cos, de la ment i de l’esperit. Aquest model és adient per a tots els infants de tota mena de creences religioses.

Per a Rudolf Steiner, el més important és el com s’ensenya, i no el què s’ensenya. El més important no són les assignatures sinó el nen/a. La transmissió de coneixements és menys important que desenvolupar les capacitats de l’infant: el poder desenvolupar el seu pensament, el seu sentiment i la seva voluntat, fomentant valors socials per aprendre a viure i a conviure amb respecte vers els altres sentint-se feliç a l’escola. Per a Steiner educar era més un art que una ciència i per això parlava al mestres de l’art d’educar.

Perquè dir si a la pedagogia Waldorf

  • Perquè es fonamenta en una profunda comprensió i coneixement de les autèntiques necessitats de l’infant al llarg de les seves etapes evolutives.
  • Perquè acull el nen/a respectant plenament el seu desenvolupament i procés maduratiu i no intenta pressionar-lo per tal que aprengui coses per a les quals encara no està preparat. Aquesta pedagogia no obliga a fer i aprendre coses abans d’estar madur.
  • Perquè no es dur a terme cap activitat encaminada a iniciar l’aprenentatge de la lecto-escriptura. El nen/a en aquesta edat no aprèn a través de l’intel·lecte, sinó a través de les seves mans i de l’experiència aconseguida per mitjà de manipular i transformar els elements naturals. Un aprenentatge prematur de la lecto-escriptura no aporta en si grans beneficis a llarg termini i en canvi provoca a molts infants un considerable estrès.
  • Perquè potencia el moviment, la creativitat i la imaginació a través del joc lliure, dels contes, les danses i les activitats artístiques i manuals. Es respecta el joc de l’infant perquè aquest es deixi guiar pel seu propi impuls interior.
  • Perquè transmet valors de respecte i tolerància cap als altres éssers humans i cap a la natura, fomentant la capacitat de meravellar-se davant les seves obres.
  • Perquè vol cuidar el futur dels nostres nens/es donant-los en la seva infantesa l’educació que els permet desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats. No eduquem per ara, sinó per al futur. No volem ensenyar com han de ser, sinó posar els medis i recursos per desenvolupar-se com ells són.

Videos, articles, entrevistes sobre la pedagogia Waldorf

“Marin Waldorf School”: Why Waldorf? Vídeo sobre la pedagogia Waldorf i l’escola nord-americana.

‘Steiner schols ‘could help all’  Article de la BBC News sobre les Escoles Waldorf     

‘The Big Question: Who was Rudolf Steiner and what were his revolutionary teaching ideas?’ Article del The Independent

‘A Silicon Valley School That Doesn’t Compute’. Article del The New York Times 

‘En la capital mundial de la informática, una escuela le dice no a las computadoras’. BBC Mundo.

‘Mucho tiempo para ser adulto, poco para ser niño’ Entrevista en La Contra de La Vanguardia a Cristopher Clouder, President de la Federació d’Escoles Waldorf 

‘Los secretos de la creatividad’ Entrevista d’Eduard Punset a Ken Robinson al programa “Redes”