El centre d’educació infantil Waldorf-Steiner Rosa d’Abril es va establir a la ciutat de Barcelona a l’any 1991 gràcies a un conjunt de famílies i mestres motivades per la gran necessitat de crear una escola basada en la pedagogia Waldorf a la ciutat de Barcelona.

Som una escola de pedagogia Waldorf homologada on els infants i les seves famílies poden gaudir d’un espai on es té cura de l’infant i del seu desenvolupament. Un ambient acollidor que ofereix a l’infant pau, tranquil·litat, ritme i equilibri. Un ambient en el qual els infants poden mostrar-se tal com són: oberts, creatius, confiats i plens d’admiració per tot el què l’envolta i on se li dóna suport per tal que desplegui el seu potencial físic, emocional, artístic, cognitiu i social.